Kobimetynib z atezolizumabem u chorych na czerniaka bez mutacji w genie BRAF (badanie IMspire170)

19.04.2021
Omówienie artykułu: Cobimetinib plus atezolizumab in BRAFV600 wild-type melanoma: primary results from the randomized phase 3 IMspire170 study
H. Gogas, B. Dréno, J. Larkin i wsp.
Annals of Oncology, 2021; doi: https://doi.org/10.1016/j.annonc.2020.12.004.

Przypadki kliniczne przesłane przez użytkowników serwisu

Jeśli chcesz przesłać nam opis przypadku, pobierz szablon i prześlij prezentację.

ASCO Annual Meeting

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań