Powikłania leczenia przeciwnowotworowego

 • Uszkodzenia dróg moczowych podczas operacji ginekologicznych – profilaktyka, rozpoznawanie i leczenie

  Uszkodzenia dróg moczowych podczas operacji ginekologicznych – profilaktyka, rozpoznawanie i leczenie

  Cewka moczowa, pęcherz moczowy i moczowody są szczególnie narażone na uszkodzenia podczas operacji w obrębie narządu rodnego. Jeśli uszkodzeniom tym nie udało się zapobiec, ich szybkie rozpoznanie i leczenie pozwala uniknąć odległych powikłań.

 • Reakcje skórne związane z radioterapią

  Reakcje skórne związane z radioterapią

  Toksyczność związana z radioterapią wynika z oddziaływania promieniowania jonizującego na prawidłowe, szybko dzielące się tkanki, takie jak skóra i błony śluzowe. Ostre odczyny powstają w trakcie leczenia i 2–3 tygodni od zakończenia radioterapii, natomiast późne w ciągu wielu tygodni i lat po leczeniu.

 • Inhibitory immunologicznych punktów kontrolnych – podsumowanie zaleceń postępowania w przypadku powikłań

  Inhibitory immunologicznych punktów kontrolnych – podsumowanie zaleceń postępowania w przypadku powikłań

  Inhibitory punktów kontrolnych skierowane przeciw CTLA-4 i PD-1 zarejestrowano do leczenia chorych na przerzutowego czerniaka oraz niedrobnokomórkowego raka płuca. Wyniki ich stosowania w celu leczenia wielu innych nowotworów są bardzo obiecujące. Jednak leki te mogą mieć również działania niepożądane, inne niż występujące w trakcie standardowej chemioterapii. U około 10% chorych powikłania te mogą nawet stanowić zagrożenie życia. Dlatego tak ważne jest ich wczesne i  właściwe rozpoznanie i wdrożenie odpowiedniego postępowania. Eksperci z Center Gustave Roussy opracowali zasady postępowania w przypadku wystąpienia powikłań immunoterapii. W artykule podsumowano obowiązujące obecnie zalecenia.

 • Postępowanie w przypadku wystąpienia najczęstszych działań niepożądanych nowych
inhibitorów kinazy tyrozynowej

  Postępowanie w przypadku wystąpienia najczęstszych działań niepożądanych nowych inhibitorów kinazy tyrozynowej

  Inhibitory kinazy tyrozynowej hamują aktywność kinaz – enzymów, które „włączają” i „wyłączają” liczne procesy komórkowe. Poszczególne klasy TKI, ukierunkowanych przeciwko swoistym receptorom, wywołują charakterystyczne działania niepożądane. W artykule omówiono zarówno same działania niepożądane, jak i sposoby postępowania w razie ich wystąpienia.

 • Reakcja skórna ręka–stopa po terapii regorafenibem: zapobieganie oraz postępowanie 
lecznicze

  Reakcja skórna ręka–stopa po terapii regorafenibem: zapobieganie oraz postępowanie lecznicze

  Reakcja skórna ręka–stopa różni się od klasycznego zespołu ręka–stopa występującego w następstwie zastosowania leków cytotoksycznych. Wiąże się ona z użyciem inhibitorów wielokinazowychoraz inhibitorów BRAF) – pojawia się w okresie od kilku dni do kilku tygodni od rozpoczęcia leczenia i manifestuje się dyzestezją, rumieniem, bólem, pęcherzami oraz hiperkeratozą w miejscach narażonych na ucisk.

 • Powikłania w trakcie terapii inhibitorami kinazy tyrozynowej receptora naskórkowego czynnika wzrostu

  Powikłania w trakcie terapii inhibitorami kinazy tyrozynowej receptora naskórkowego czynnika wzrostu

  Do najczęstszych działań niepożądanych, związanych ze stosowaniem inhibitorów kinazy tyrozynowej receptora naskórkowego czynnika wzrostu, należą: powikłania ze strony układu pokarmowego (zapalenie jamy ustnej/błon śluzowych) oraz powikłania skórne (wysypka, suchość skóry, zmiany w obrębie wału paznokciowego).

 • Żylne powikłania zakrzepowo-zatorowe w chorobie nowotworowej [materiał archiwalny]

  Żylne powikłania zakrzepowo-zatorowe w chorobie nowotworowej [materiał archiwalny]

  Jakie są czynniki ryzyka u chorych na nowotwory złośliwe? Czy u pacjentów z chorobą nowotworową można leczyć ŻChZZ nowymi doustnymi lekami przeciwkrzepliwymi?

 • Kardiotoksyczność radioterapii u chorych na raka piersi – czy można zmniejszyć ryzyko?

  Kardiotoksyczność radioterapii u chorych na raka piersi – czy można zmniejszyć ryzyko?

  O wadze problemu kadiotoksyczności u chorych na raka piersi świadczy fakt, iż zgony z powodu chorób serca stanowią 90% wszystkich zgonów niezwiązanych z rakiem piersi w tej grupie kobiet. Czynniki ryzyka związane z radioterapią to przede wszystkim parametry dawki i objętości. Nowoczesne technologie i techniki planowania i realizacji radioterapii umożliwiają obecnie i zdecydowane zmniejszenie.

 • Możliwości postępowania w przypadku wystąpienia biegunki podczas chemioterapii

  Możliwości postępowania w przypadku wystąpienia biegunki podczas chemioterapii

  Biegunka należy do najczęstszych powikłań chemioterapii. Jej wystąpienie wiąże się ze zwiększeniem chorobowości i śmiertelności, a także może prowadzić do przedwczesnego przerwania leczenia przeciwnowotworowego. Dotychczas brakowało wytycznych postępowania w przypadku wystąpienia biegunki podczas chemioterapii. Autorzy artykułu opublikowanego w 2014 w „Lancet Oncology” – wybitni specjaliści w różnych dziedzinach medycyny – dokonali systematycznego przeglądu piśmiennictwa poświęconego temu zagadnieniu oraz opracowali praktyczne wytyczne postępowania w przypadku wystąpienia tego powikłania. Na podstawie oryginalnego artykułu przygotowano niniejsze krótkie podsumowanie stanowiska ekspertów.

 • Powikłania zabiegów rekonstrukcji sutka

  Powikłania zabiegów rekonstrukcji sutka

  Powikłania były, są i będą. Jak często, i kiedy się pojawią, zależy od wielu czynników, które nierzadko można wyeliminować, choćby poprzez odroczenie zabiegu czy odpowiedni dobór metody rekonstrukcji do uwarunkowań anatomicznych i sytuacji zdrowotnej pacjentki, nie mówiąc już o doświadczeniu operatora.

24 artykuły - strona 1 z 3

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Przegląd badań

Rak po polsku

Blog Katarzyny Kubisiowskiej

Leia, Carrie, „wariatka”

Lista pozaekranowych nieszczęść księżniczki Lei jest dłuższa niż wszystkie razem wzięte części „Gwiezdnych wojen”. Przerażające i poruszające. Czym? Tym, że do opisu choroby psychicznej brakuje języka. To znaczy jest – ale stygmatyzujący, wykluczający.