Powikłania leczenia przeciwnowotworowego

 • Uszkodzenia dróg moczowych podczas operacji ginekologicznych – profilaktyka, rozpoznawanie i leczenie

  Uszkodzenia dróg moczowych podczas operacji ginekologicznych – profilaktyka, rozpoznawanie i leczenie

  Cewka moczowa, pęcherz moczowy i moczowody są szczególnie narażone na uszkodzenia podczas operacji w obrębie narządu rodnego. Jeśli uszkodzeniom tym nie udało się zapobiec, ich szybkie rozpoznanie i leczenie pozwala uniknąć odległych powikłań.

 • Reakcje skórne związane z radioterapią

  Reakcje skórne związane z radioterapią

  Toksyczność związana z radioterapią wynika z oddziaływania promieniowania jonizującego na prawidłowe, szybko dzielące się tkanki, takie jak skóra i błony śluzowe. Ostre odczyny powstają w trakcie leczenia i 2–3 tygodni od zakończenia radioterapii, natomiast późne w ciągu wielu tygodni i lat po leczeniu.

 • Inhibitory immunologicznych punktów kontrolnych – podsumowanie zaleceń postępowania w przypadku powikłań

  Inhibitory immunologicznych punktów kontrolnych – podsumowanie zaleceń postępowania w przypadku powikłań

  Inhibitory punktów kontrolnych skierowane przeciw CTLA-4 i PD-1 zarejestrowano do leczenia chorych na przerzutowego czerniaka oraz niedrobnokomórkowego raka płuca. Wyniki ich stosowania w celu leczenia wielu innych nowotworów są bardzo obiecujące. Jednak leki te mogą mieć również działania niepożądane, inne niż występujące w trakcie standardowej chemioterapii. U około 10% chorych powikłania te mogą nawet stanowić zagrożenie życia. Dlatego tak ważne jest ich wczesne i  właściwe rozpoznanie i wdrożenie odpowiedniego postępowania. Eksperci z Center Gustave Roussy opracowali zasady postępowania w przypadku wystąpienia powikłań immunoterapii. W artykule podsumowano obowiązujące obecnie zalecenia.

 • Postępowanie w przypadku wystąpienia najczęstszych działań niepożądanych nowych
inhibitorów kinazy tyrozynowej

  Postępowanie w przypadku wystąpienia najczęstszych działań niepożądanych nowych inhibitorów kinazy tyrozynowej

  Inhibitory kinazy tyrozynowej hamują aktywność kinaz – enzymów, które „włączają” i „wyłączają” liczne procesy komórkowe. Poszczególne klasy TKI, ukierunkowanych przeciwko swoistym receptorom, wywołują charakterystyczne działania niepożądane. W artykule omówiono zarówno same działania niepożądane, jak i sposoby postępowania w razie ich wystąpienia.

 • Reakcja skórna ręka–stopa po terapii regorafenibem: zapobieganie oraz postępowanie 
lecznicze

  Reakcja skórna ręka–stopa po terapii regorafenibem: zapobieganie oraz postępowanie lecznicze

  Reakcja skórna ręka–stopa różni się od klasycznego zespołu ręka–stopa występującego w następstwie zastosowania leków cytotoksycznych. Wiąże się ona z użyciem inhibitorów wielokinazowychoraz inhibitorów BRAF) – pojawia się w okresie od kilku dni do kilku tygodni od rozpoczęcia leczenia i manifestuje się dyzestezją, rumieniem, bólem, pęcherzami oraz hiperkeratozą w miejscach narażonych na ucisk.

 • Powikłania w trakcie terapii inhibitorami kinazy tyrozynowej receptora naskórkowego czynnika wzrostu

  Powikłania w trakcie terapii inhibitorami kinazy tyrozynowej receptora naskórkowego czynnika wzrostu

  Do najczęstszych działań niepożądanych, związanych ze stosowaniem inhibitorów kinazy tyrozynowej receptora naskórkowego czynnika wzrostu, należą: powikłania ze strony układu pokarmowego (zapalenie jamy ustnej/błon śluzowych) oraz powikłania skórne (wysypka, suchość skóry, zmiany w obrębie wału paznokciowego).

 • Żylne powikłania zakrzepowo-zatorowe w chorobie nowotworowej [materiał archiwalny]

  Żylne powikłania zakrzepowo-zatorowe w chorobie nowotworowej [materiał archiwalny]

  Jakie są czynniki ryzyka u chorych na nowotwory złośliwe? Czy u pacjentów z chorobą nowotworową można leczyć ŻChZZ nowymi doustnymi lekami przeciwkrzepliwymi?

 • Kardiotoksyczność radioterapii u chorych na raka piersi – czy można zmniejszyć ryzyko?

  Kardiotoksyczność radioterapii u chorych na raka piersi – czy można zmniejszyć ryzyko?

  O wadze problemu kadiotoksyczności u chorych na raka piersi świadczy fakt, iż zgony z powodu chorób serca stanowią 90% wszystkich zgonów niezwiązanych z rakiem piersi w tej grupie kobiet. Czynniki ryzyka związane z radioterapią to przede wszystkim parametry dawki i objętości. Nowoczesne technologie i techniki planowania i realizacji radioterapii umożliwiają obecnie i zdecydowane zmniejszenie.

 • Możliwości postępowania w przypadku wystąpienia biegunki podczas chemioterapii

  Możliwości postępowania w przypadku wystąpienia biegunki podczas chemioterapii

  Biegunka należy do najczęstszych powikłań chemioterapii. Jej wystąpienie wiąże się ze zwiększeniem chorobowości i śmiertelności, a także może prowadzić do przedwczesnego przerwania leczenia przeciwnowotworowego. Dotychczas brakowało wytycznych postępowania w przypadku wystąpienia biegunki podczas chemioterapii. Autorzy artykułu opublikowanego w 2014 w „Lancet Oncology” – wybitni specjaliści w różnych dziedzinach medycyny – dokonali systematycznego przeglądu piśmiennictwa poświęconego temu zagadnieniu oraz opracowali praktyczne wytyczne postępowania w przypadku wystąpienia tego powikłania. Na podstawie oryginalnego artykułu przygotowano niniejsze krótkie podsumowanie stanowiska ekspertów.

 • Powikłania zabiegów rekonstrukcji sutka

  Powikłania zabiegów rekonstrukcji sutka

  Powikłania były, są i będą. Jak często, i kiedy się pojawią, zależy od wielu czynników, które nierzadko można wyeliminować, choćby poprzez odroczenie zabiegu czy odpowiedni dobór metody rekonstrukcji do uwarunkowań anatomicznych i sytuacji zdrowotnej pacjentki, nie mówiąc już o doświadczeniu operatora.

24 artykuły - strona 1 z 3

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań

Rak po polsku

Blog Katarzyny Kubisiowskiej

Leia, Carrie, „wariatka”

Lista pozaekranowych nieszczęść księżniczki Lei jest dłuższa niż wszystkie razem wzięte części „Gwiezdnych wojen”. Przerażające i poruszające. Czym? Tym, że do opisu choroby psychicznej brakuje języka. To znaczy jest – ale stygmatyzujący, wykluczający.