Szpiczak

 • Leczenie substytucyjne immunoglobulinami we wtórnych niedoborach odporności – doświadczenia własne

  Leczenie substytucyjne immunoglobulinami we wtórnych niedoborach odporności – doświadczenia własne

  Różnice w rodzajach terapii immunoglobulinami na przykładzie pacjentów onkologicznych (ze szpiczakiem plazmocytowym lub przewlekłą białaczką limfocytową) przedstawia kierownik naukowy konferencji – dr Agnieszka Stelmach-Godłyś.

 • Podskórna terapia szpiczaka czeka na refundację

  Podskórna terapia szpiczaka czeka na refundację

  Wśród chorych na nowotwory krwi śmiertelność z powodu COVID-19 dochodzi do 50 proc. Szansą na ograniczenie zakażeń są wciąż nierefundowane w Polsce terapie podskórne.

 • Szpiczak nie poczeka

  Szpiczak nie poczeka

  Szpiczak plazmocytowy to nieuleczalny nowotwór złośliwy układu krwiotwórczego. Pandemia COVID-19 wprowadziła wiele chaosu i niepewności do życia pacjentów onkologicznych i hematoonkologicznych. Dostępność terapii w czasie pandemii jest dla nich niezwykle istotna.

 • Szpiczak plazmocytowy i gammapatia monoklonalna o nerkowym znaczeniu okiem nefrologa

  Szpiczak plazmocytowy i gammapatia monoklonalna o nerkowym znaczeniu okiem nefrologa

  Gammapatia monoklonalna o nerkowym znaczeniu w istotny sposób wpływa na rozwój PChN i schyłkowej niewydolności nerek, a pozostawiona bez leczenia skraca przeżycie w większości przypadków. Zapraszamy do wysłuchania wykładu dra hab. n. med. Andrzeja Jaroszyńskiego wygłoszonego w trakcie konferencji Wtórne zaburzenia osdporności 2020.

 • Wtórne niedobory odporności po transplantacji allogenicznych komórek krwiotwórczych

  Wtórne niedobory odporności po transplantacji allogenicznych komórek krwiotwórczych

  Przyczyny niedoborów odporności po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych są m.in. związane z procedurą przeszczepową, wiekiem biorcy czy przebiegiem rekonstytucji odporności po transplantacji. Problemy dotyczące pacjentów po allo-HCT omawia dr Ewa Karakulska-Prystupiuk.
  Sesja satelitarna firmy Takeda

 • Nowy raport NFZ - szpiczak plazmocytowy

  Nowy raport NFZ - szpiczak plazmocytowy

  Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował raport dotyczący szpiczaka plazmocytowego. Jest to ostatni z opublikowanych w 2019 roku raportów NFZ, poświęconych wybranym problemom zdrowotnym Polaków.

 • Gammapatia monoklonalna o nieokreślonym znaczeniu (MGUS) u starszych pacjentów

  Gammapatia monoklonalna o nieokreślonym znaczeniu (MGUS) u starszych pacjentów

  Chorzy z gammapatią monoklonalną o nieokreślonym znaczeniu (MGUS), która często występuje u osób w podeszłym wieku, są obciążeni niewielkim ryzykiem progresji do szpiczaka plazmocytowego (MM). Kto powinien się opiekować takimi pacjentami: hematolodzy/onkolodzy czy lekarze rodzinni?

 • W jakim stopniu działania niepożądane ograniczają stosowanie immunoterapii

  W jakim stopniu działania niepożądane ograniczają stosowanie immunoterapii

  Czy u chorych na nowotwory hematologiczne działania niepożądane leczenia w postaci jego toksyczności stanowią istotną przeszkodę w leczeniu? Czy nowe leki są pod tym względem bezpieczniejsze, mówi prof. dr. hab. n. med. Sebastian Giebel z Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii, Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach.

 • Czy rozwój immunoterapii wpłynie na zasady diagnostyki nowotworów?

  Czy rozwój immunoterapii wpłynie na zasady diagnostyki nowotworów?

  Nowe metody leczenia nowotworów mogą wymagać zmiany podejścia diagnostycznego. Czy należy się spodziewać zmian w diagnostyce nowotworów hematologicznych, mówi prof. dr. hab. n. med. Sebastian Giebel z Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii, Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach.

 • Którzy chorzy na szpiczaka odnoszą największą korzyść z nowych metod leczenia?

  Którzy chorzy na szpiczaka odnoszą największą korzyść z nowych metod leczenia?

  O uwarunkowaniach skuteczności nowoczesnych terapii stosowanych u chorych na nowotwory hematologiczne, mówi prof. dr. hab. n. med. Sebastian Giebel z Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii, Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach.

38 artykułów - strona 1 z 4

ASCO Annual Meeting

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań

Rak po polsku

Blog Katarzyny Kubisiowskiej

Leia, Carrie, „wariatka”

Lista pozaekranowych nieszczęść księżniczki Lei jest dłuższa niż wszystkie razem wzięte części „Gwiezdnych wojen”. Przerażające i poruszające. Czym? Tym, że do opisu choroby psychicznej brakuje języka. To znaczy jest – ale stygmatyzujący, wykluczający.