Czy krążące DNA nowotworowe może być czynnikiem predykcyjnym przeżycia chorych na zaawansowanego czerniaka?

Analiza krążącego DNA nowotworowego u chorych na zaawansowanego czerniaka leczonych dabrafenibem w monoterapii lub w skojarzeniu z trametynibem: wyniki walidacyjnego badania klinicznego

19.05.2021
Omówienie artykułu: Circulating tumour DNA in patients with advanced melanoma treated with dabrafenib or dabrafenib plus trametinib: a clinical validation study
Syeda M.M., Wiggins J.M, Corless B.C i wsp.
Lancet Oncol., 2021; 22: 370–380, doi: https://doi.org/10.1016/S1470-2045(20)30726-9

Przypadki kliniczne przesłane przez użytkowników serwisu

Jeśli chcesz przesłać nam opis przypadku, pobierz szablon i prześlij prezentację.

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań