Przeżywalność całkowita chorych na czerniaka otrzymujących w 1. linii leczenia schemat trójlekowy

Przeżywalność całkowita chorych na zaawansowanego czerniaka z mutacją BRAFV600 otrzymujących w pierwszej linii leczenia atezolizumab w skojarzeniu z wemurafenibem i kobimetynibem (IMspire150): druga analiza pośrednia wieloośrodkowego badania klinicznego III fazy z randomizacją

04.05.2023
Omówienie artykułu: Overall survival with first-line atezolizumab in combination with vemurafenib and cobimetinib in BRAFV600 mutation-positive advanced melanoma (IMspire150): second interim analysis of a multicentre, randomised, phase 3 study
Ascierto P.A. i wsp.
Lancet Oncol., 2023; 24: 33–44. https://doi.org/10.1016/ S1470-2045(22)00687-8

Wybrane treści dla pacjenta
  • Badanie dermatoskopowe
  • Znamiona barwnikowe
  • Czerniak

Przypadki kliniczne przesłane przez użytkowników serwisu

Jeśli chcesz przesłać nam opis przypadku, przygotuj tekst i prześlij na adres redakcji.

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań