Działania niepożądane o podłożu immunologicznym w badaniach klinicznych III fazy oceniających inhibitory immunologicznego punktu kontrolnego stosowane u chorych na raka płuca

11.08.2021
Omówienie artykułu: Meta-analysis of immune-related adverse events in phase 3 clinical trials assessing immune checkpoint inhibitors for lung cancer
A. Berti i wsp.
Crit. Rev. Oncol./Hematol., 2021; 162: 103351

Ośrodki wielospecjalistycznego leczenia raka płuca

ASCO Annual Meeting

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań