Ekspresja PD-L1 w niedrobnokomórkowym raku płuca: dane z ośrodka referencyjnego w Hiszpanii

20.12.2021
Omówienie artykułu: PD-L1 expression in non-small cell lung cancer: data from a referral center in Spain
Saez de Gordoa K. i wsp.
Diagnostics, 2021; 11: 1452

Ośrodki wielospecjalistycznego leczenia raka płuca

ASCO Annual Meeting

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań