Porównanie kryzotynibu z alektynibem w leczeniu chorych na ALK-dodatniego niedrobnokomórkowego raka płuca: przegląd systematyczny i metaanaliza

07.03.2022
Omówienie artykułu: Crizotinib versus alectinib for the treatment of ALK-positive non-small cell lung cancer: A systematic review and meta-analysis
Q. Zeng i wsp.
Chemotherapy; 2021, DOI: 10.1159/000521452

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Ośrodki wielospecjalistycznego leczenia raka płuca

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań