Oznaczanie ekspresji PD-L1 u chorych na NDRP – komu, jak i kiedy?

dr hab. n. med., prof. Renata Langfort
Zakład Patomorfologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
Zobacz także