Czy można, zamiast zwykłych papierosów, zalecać osobom uzależnionym od nikotyny stosowanie e-papierosów lub urządzeń elektronicznych?

dr n. med. Katarzyna Nessler