Stan ogólny pacjenta z guzem płuca a diagnostyka inwazyjna

dr hab. n. med. Filip Mejza

Ośrodki wielospecjalistycznego leczenia raka płuca

ASCO Annual Meeting