Zastosowanie torypalimabu w skojarzeniu z chemioterapią u wcześniej nieleczonych chorych na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca: wieloośrodkowe badanie kliniczne III fazy z randomizacją (CHOICE-01)

11.05.2023
Omówienie artykułu: Toripalimab plus chemotherapy for patients with treatment-naive advanced non–small-cell lung cancer: a multicenter randomized phase III trial (CHOICE-01)
Zhije Wang i wsp.
J. Clin. Oncol., 2023; 41: 651–663; DOI https://doi.org/10.1200/JCO.22.00727

Ośrodki wielospecjalistycznego leczenia raka płuca

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Przegląd badań