Porównanie ostrych zabiegów tracheotomii przed pandemią i w trakcie pandemii COVID-19

27.02.2023
Omówienie artykułu: Impact of COVID-19 on Head and Neck Cancer Advancement Measured by Increasing Numbers of Urgent Dyspnea Cases – What Could Be Improved in the Event of Subsequent Pandemics?
Pietruszewska W., Burduk P., Rosiak O. i wsp.
Journal of Clinical Medicine. 2022; 11(21): 6385. https://doi.org/10.3390/jcm11216385

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Astma zawodowa