Czy ekspresja białka p16 zawsze odpowiada statusowi HPV w przypadku raka gardła środkowego, a jeśli nie, to czy ma to kliniczne znaczenie?

23.05.2023
Omówienie artykułu: Prognostic implications of p16 and HPV discordance in oropharyngeal cancer (HNCIG-EPIC-OPC): a multicentre, multinational, individual patient data analysis.
Mehanna H. i wsp.
Lancet Oncology, 2023; 24: 239–251