Czy regularne stosowanie glikokortykosteroidów donosowych w porównaniu z ich doraźnym stosowaniem wiąże się z lepszymi wynikami leczenia alergicznego nieżytu nosa?

23.05.2022
Omówienie artykułu: As-needed intranasal corticosteroid spray for allergic rhinitis: a systematic review and meta-analysis.
Hoang M.P., Chitsuthipakorn W., Seresirikachorn K., Snidvongs K.
Rhinology. 2022 Apr 5. doi: 10.4193/Rhin21.355. Epub ahead of print. PMID: 35379997.