Niedosłuch

 • CAPD - dziecko nie słyszy czy nie słucha?

  Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (CAPD) to zespół objawów, wynikających z zaburzenia pracy zmysłu słuchu spowodowanych nieprawidłowościami na poziomie centralnego układu nerwowego.

 • Niedosłuch u osób starszych

  Niedosłuch dotyczy blisko jednej trzeciej osób dorosłych między 61.-70. rż. i ponad 80% osób powyżej 85. rż. Sprawdź, jakie badania należy przeprowadzić, aby rozpoznać niedosłuch, i jakie leczenie należy zastosować w przypadku tej choroby.

 • Wybrane metody badania słuchu u dzieci

  Szacuje się, że niedosłuch lub głuchota wrodzona występują u 2–4% populacji. W celu wyodrębnienia z populacji osób niedosłyszących prowadzone są badania przesiewowe słuchu. Jak dowodzą badania kliniczne, największe znaczenie dla prawidłowego rozwoju mowy mają doświadczenia słuchowe nabyte w ciągu pierwszych sześciu miesięcy życia.

 • Zasady zaopatrzenia w refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia aparaty słuchowe (obowiązują od 01.01.2014 r.)

  Zaopatrzenie w refundowane aparaty słuchowe odbywa się w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2013 r., poz. 1565) oraz Zarządzenia Nr 90/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i  realizacji umów w  rodzaju zaopatrzenie w  wyroby medyczne (z późn. zm).

 • W pigułce: niedosłuch u niemowlęcia - objawy, diagnostyka, rokowania w pytaniach i odpowiedziach

  Upośledzenie słuchu w tym wieku jest trudne do stwierdzenia. Dzieci do 4. miesiąca życia wybudzają się z płytkiego snu dopiero przy dźwiękach o wysokim natężeniu, powyżej 70 dB. Tak więc dopiero brak reakcji na głośne dźwięki może stanowić przyczynę niepokoju.

 • Leczenie niedosłuchu u dzieci

  Prawidłowy rozwój słuchu od wczesnego dzieciństwa warunkuje nie tylko nabywanie odpowiednich form językowych, umiejętności werbalnego porozumiewania się, ale także poprzez wykształcenie tzw. mowy wewnętrznej wpływa na prawidłowy rozwój intelektualny.