Drenaż wentylacyjny vs leczenie zachowawcze w nawracającym OZUŚ u dzieci

09.12.2021
Omówienie artykułu: A. Hoberman i wsp.: Tympanostomy tubes or medical management for recurrent acute otitis media. New England Journal of Medicine, 2021; 384: 1789–1799

Wybrane treści dla pacjenta: