Jakie mogą być potencjalne przyczyny utraty węchu w przebiegu zakażenia SARS-CoV-2?

30.03.2021
Omówienie artykułu: Clinical and radiological evaluations of COVID-19 patients with anosmia: preliminary report.
J.R. Lechien i wsp.
The Laryngoscope, 2020; 130: 2526–2531