Aktualne (2009) polskie zalecenia dotyczące profilaktyki niedoboru witaminy D

01.02.2010
prof. dr hab. med. Jadwiga Charzewska, prof. dr hab. med. Danuta Chlebna-Sokół, prof. dr hab. med. Alicja Chybicka i wsp.

Zalecenia opracowane przez Zespół Ekspertów w składzie:
prof. dr hab. med. Jadwiga Charzewska – Kierownik Zakładu Epidemiologii i Norm Żywienia Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie
prof. dr hab. med. Danuta Chlebna-Sokół – Przewodnicząca Sekcji Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży przy Polskiej Fundacji Osteoporozy
prof. dr hab. med. Alicja Chybicka – Prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
dr med. Justyna Czech-Kowalska – Kierownik Oddziału Patologii Noworodka Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie
prof. dr hab. med. Anna Dobrzańska – Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii
prof. dr hab. med. Ewa Helwich – Konsultant Krajowy w dziedzinie neonatologii
dr hab. med. Jacek R. Imiela – Konsultant Krajowy w dziedzinie chorób wewnętrznych
dr n. przyr. Elżbieta Karczmarewicz – Kierownik Pracowni Patofizjologii Zakładu Biochemii i Medycyny Doświadczalnej Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie
prof. dr hab. med. Janusz B. Książyk – Kierownik Kliniki Pediatrii i Żywienia Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie
prof. dr hab. med. Andrzej Lewiński – Konsultant Krajowy w dziedzinie endokrynologii
prof. dr hab. med. Roman S. Lorenc – Przewodniczący Wielodyscyplinarnego Forum Osteoporotycznego Sekcji Specjalistycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Członek Rady Naukowej International Osteoporosis Foundation i The International Society for Clinical Densitometry
prof. dr hab. med. Witold Lukas – Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej
prof. dr hab. med. Jacek Łukaszkiewicz – Członek Rady Naukowej Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
prof. dr hab. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska – Kierownik Oddziału Klinicznego Medycyny Rodzinnej i Chorób Wewnętrznych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
prof. dr hab. med. Andrzej Milanowski – Kierownik Kliniki Pediatrii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie
prof. dr hab. med. Andrzej Milewicz – Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego
dr med. Paweł Płudowski – Członek Zarządu Sekcji Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży przy Polskiej Fundacji Osteoporozy, Kierownik Zakładu Biochemii i Medycyny Doświadczalnej Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie
prof. dr hab. med. Ewa Pronicka – Członek Komitetu Rozwoju Człowieka Polskiej Akademii Nauk, Członek Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism
prof. dr hab. med. Stanisław Radowicki – Konsultant Krajowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii
prof. dr hab. med. Józef Ryżko – Kierownik Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Immunologii Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie
prof. dr hab. med. Jerzy Socha – Przewodniczący Komisji Żywienia Dzieci i Młodzieży Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. med. Jerzy Szczapa – Prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego
doc. dr hab. med. Halina Weker – Kierownik Zakładu Żywienia Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

Wprowadzenie

U znacznego odsetka osób z różnych grup wiekowych w Polsce stwierdza się niedobór witaminy D, co jest bardzo niepokojące.[1-3] Niedobór witaminy D nie tylko przyczynia się do rozwoju krzywicy, osteomalacji i osteoporozy, ale także może zwiększać ryzyko rozwoju wielu innych chorób, m.in. cukrzycy typu I, nowotworów (piersi, prostaty, jelita grubego), chorób autoimmunologicznych (stwardnienie rozsiane, reumatoidalne zapalenie stawów, układowy toczeń rumieniowaty), sercowo-naczyniowych oraz zespołu metabolicznego.[3] W związku z tym właściwe zaopatrzenie organizmu w witaminę D, uwzględniające jej wielokierunkowe działanie i bezpieczeństwo, jest bardzo ważne (p. Niedobór witaminy D u dzieci i młodzieży - rozpoznawanie, leczenie i zapobieganieprzyp. red.).

Wskaźnikiem zaopatrzenia organizmu w witaminę D jest stężenie 25-hydroksywitaminy D w surowicy (25-OHD). Jej optymalny poziom u dzieci wynosi 20–60 ng/ml (50–150 nmol/l), a u dorosłych 30–80 ng/ml (75–200 nmol/l).[3-8] Do prawidłowego rozwoju i mineralizacji układu szkieletowego oraz zmniejszenia ryzyka chorób cywilizacyjnych niezbędna jest nie tylko odpowiednia podaż witaminy D i wapnia (tab. 1.), ale także przestrzeganie zasad aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.

Wybrane treści dla pacjenta:

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!