Nebulizacje NaCl o różnym stężeniu w leczeniu zapalenia oskrzelików u dzieci

20.02.2011
Omówienie artykułu: Nebulized 5% or 3% hypertonic or 0.9% saline for treating acute bronchiolitis in infants
K. Al-Ansari, M. Sakran, B.L. Davidson i wsp.
The Journal of Pediatrics, 2010; 157: 630–634


Opracowała dr med. Bożena Dubiel
Konsultował dr hab. med. Grzegorz Lis, Oddział Pulmonologii i Alergologii Kliniki Chorób Dzieci Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Skróty: CI – przedział ufności, GKS – glikokortykosteroidy, OIOM – oddział intensywnej opieki medycznej, p – prawdopodobieństwo, RSV (respiratory syncytial virus) – wirus syncytium nabłonka oddechowego, RTG – badanie radiologiczne, ZO – zapalenie oskrzelików

Wprowadzenie

Ostre zapalenie oskrzelików (ZO) jest jedną z najczęstszych chorób dolnych dróg oddechowych u niemowląt między 2. a 5. miesiącem życia. Przyczyną choroby zwykle jest zakażenie wirusowe, zwłaszcza wirusem syncytium nabłonka oddechowego (respiratory syncytial virus – RSV). Leczenie ZO obejmuje tlenoterapię i odpowiednie nawadnianie, a także podawanie leków rozszerzających oskrzela (salbutamolu lub epinefryny). Wyniki wcześniejszych badań wskazują, że korzystne są też nebulizacje z fizjologicznego, a zwłaszcza hipertonicznego roztworu soli podawanego w monoterapii (p. Nebulizacja z hipertonicznego roztworu soli u dzieci chorych na ostre wirusowe zapalenie oskrzelików jest bezpieczna i skraca czas hospitalizacjiprzyp. red.) lub łącznie z epinefryną (p. Ostre wirusowe zapalenie oskrzelików - nebulizacja hipertonicznego czy izotonicznego roztworu soli?przyp. red.). Jednak stosowanie nebulizacji z hipertonicznego roztworu soli jest obarczone ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych, zwłaszcza w postaci skurczu oskrzeli.

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań