Resuscytacja płynowa u pacjenta we wstrząsie septycznym

16.09.2022
dr n. med. Bartosz Kudliński
Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego im. K.Marcinkowskiego w Zielonej Górze
Zakład Medycyny Ratunkowej, Anestezjologii i Intensywnej Terapii Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego