Rzadkie powikłania leków psychotropowych

15.09.2021
dr hab. n. med. Jarosław Woroń
XII Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Kontrowersje w psychiatrii 2020”