Inne zaburzenia

 • Szczepienia przeciw COVID-19 u osób z ciężkimi chorobami psychicznymi

  Dlaczego należy szczepić, z jakich preparatów korzystać i jak to robić?

 • Pacjent z myślami samobójczymi – ocena ryzyka i postępowanie

  Brakuje danych wspierających rutynowe badanie przesiewowe w tym kierunku. Istotne elementy wywiadu obejmują pytania o zamiar, plan samobójstwa i dostęp do środków lub narzędzi umożliwiających odebranie sobie życia, o dostępność wsparcia społecznego, próby samobójcze w przeszłości, obecność współistniejących chorób psychicznych lub nadużywanie substancji psychoaktywnych.

 • Osoby, których bliscy popełnili samobójstwo w trakcie pandemii COVID-19 – niewidoczna grupa cierpiących z powodu żałoby

  Opisano, że każde samobójstwo może dotykać około pięciu członków najbliższej rodziny i 80 dalszych krewnych, przyjaciół i znajomych. Osoby, które zaznały następstw śmierci samobójczej kogoś bliskiego, obarczone są większym ryzykiem żałoby powikłanej, zaburzeń depresyjnych i lękowych, zaburzeń związanych z nadużywaniem substancji psychoaktywnych i zachowań samobójczych.

 • Silna głowa w walce z chorobą nowotworową

  Najpierw szok, bo informacja o raku spada jak grom z jasnego nieba. Życie z chorobą nowotworową to jak balansowanie na krawędzi. Choruje ciało, choruje też dusza.

 • Stres traumatyczny jako problem zdrowia publicznego

  W przestrzeni publicznej często poświęca się uwagę konsekwencjom różnych wstrząsających wydarzeń – przemocy, katastrof, aktów terroryzmu, wypadków oraz wojen – a zainteresowanie tymi problemami jest zdecydowanie trwałe. Autor niniejszego artykułu wyjaśnia, dlaczego wyniki badań poświęconych stresowi traumatycznemu pozwalają lepiej zrozumieć problematykę zdrowia psychicznego na poziomie populacyjnym.

 • Jak pielęgnować cierpliwość w niepewnych czasach – 10 wskazówek

  W dzisiejszym świecie łatwo popadamy w zniecierpliwienie sobą i innymi. Tymczasem wyniki badań sugerują, że niecierpliwość może być szkodliwa dla naszego zdrowia. Oto jak możemy sobie z nią radzić.

 • Mania – przeciwny biegun depresji

  Codziennie przeżywamy jakieś wydarzenia, odczuwamy zmieniające się emocje, przychodzą nam do głowy jakieś myśli. Jesteśmy stale zanurzeni w nurcie przeżyć, reakcji, emocji, myśli. Ale jest coś jeszcze, jakby „poniżej”, w tle tego bieżącego nurtu. To nasz nastrój, który może być jak sztorm.

 • Współwystępowanie zaburzeń psychicznych i zaburzeń odżywiania się u dzieci i młodzieży. Część 1.: anoreksja, bulimia, pica, zaburzenia przeżuwania

  Najczęściej trudno określić, które z nich pojawiło się pierwsze – zaburzenie odżywiania się czy też to z nim współistniejące, lub czy istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy nimi. W niniejszym artykule zestawiono dane na temat tego, które choroby psychiczne rozpoznaje się najczęściej z różnymi zaburzeniami odżywiania się u dzieci i młodzieży.

 • Zaburzenia afektywne

  Zaburzenia afektywne to wspólna nazwa obejmująca wiele różnych zaburzeń psychicznych, w których na pierwszy plan wysuwają się m.in. chorobowe zmiany nastroju, na przykład nadmierne jego obniżenie („depresja”) lub podwyższenie („mania/hipomania”). Zmianom tym towarzyszą liczne inne objawy, które – występując w odpowiednim czasie i konfiguracji – dają obraz choroby afektywnej.

 • Powikłana żałoba: co nas czeka po pandemii koronawirusa

  Gdy powstawał ten artykuł, ponad 690 000 osób na całym świecie zapadło na chorobę spowodowaną przez SARS-CoV-2. W ponad 33 000 przypadków choroba ta zakończyła się zgonem. Choć na tak wczesnym etapie trzeba z dużą ostrożnością podchodzić do prognoz dotyczących pandemii, oszacowano, że nawet w przypadku najkorzystniejszego scenariusza liczba ofiar śmiertelnych w skali światowej może sięgnąć 15 milionów osób.

77 artykułów - strona 1 z 8