Przypadki

 • Chory na depresję i z napadowym bólem odbytu (proctalgia fugax) będącym konsekwencją niekorzystnych interakcji leków

  U mężczyzny wykonano rektoskopię, badanie ultrasonograficzne przezodbytnicze, kolonoskopię i tomografię komputerową. W żadnym z tych badań nie ujawniono uchwytnej patologii. Uznano, że opisywane objawy wynikają ze skojarzenia leków otrzymywanych przez pacjenta.

 • 62-letni pacjent z udarem niedokrwiennym mózgu w trakcie stosowania zolpidemu

  62-letni pacjent o masie ciała 137 kg przeszedł ponad rok temu udar niedokrwienny mózgu (w przebiegu migotania przedsionków). Po rehabilitacji uzyskał znamienną poprawę stanu neurologicznego, jednak w tym samym czasie doszło do rozwoju depresji poudarowej i bezsenności.

 • 70-letni pacjent cierpiący na liczne choroby somatyczne i depresję leczony duloksetyną

  Problemy pacjenta rozpoczęły się w momencie zaordynowania przez lekarza psychiatrę duloksetyny. Dlaczego? Przeczytaj opis przypadku z komentarzem ekspertów.

 • 57-letni mężczyzna leczony z powodu fibromialgii

  57-letni mężczyzna cierpiący na cukrzycę typu 2 otrzymał od lekarza reumatologa w związku z rozpoznaniem fibromialgii fluoksetynę. Bezpośrednio po włączeniu leku pojawiły się problemy z zasypianiem i kontynuacją snu, które pacjent próbował bezskutecznie zwalczać za pomocą dostępnych bez recepty leków roślinnych.

 • Kobieta z bólem w klatce piersiowej i dusznością

  35-letnia kobieta została przywieziona w godzinach wieczornych przez męża na szpitalny oddział ratunkowy (SOR) z powodu bólu w klatce piersiowej i duszności. Dolegliwości te pojawiły się w godzinach popołudniowych po jej powrocie z pracy.

 • Zatrucia dopalaczami

  Od kilku lat w Polsce i w innych krajach Europy obserwuje się gwałtowny wzrost częstości używania i liczby zatruć tymi środkami. Według EMCDDA w ciągu niespełna 10 lat zidentyfikowano 300 nowych substancji psychoaktywnych, z czego aż 101 w 2014 roku. Obecnie co tydzień na rynek jest wprowadzana jedna nowa substancja psychoaktywna.

 • Pacjent długotrwale przyjmujący pochodną benzodiazepiny – rola perazyny w odstawianiu lorazepamu

  Do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zgłosił się 68-letni mężczyzna, który przez ostatnich pięć lat regularnie przyjmował lorazepam. Jak postępować u osób uzależnionych od pochodnych benzodiazepiny? Kiedy wdrożyć perazynę? Opis przypadku.

 • Rozpoznawanie psychozy poporodowej i zapobieganie jej występowaniu

  Autorzy spodziewają się, że przeprowadzenie badań kohortowych, w których kryteria podziału na grupy znajdowałyby oparcie we współczesnych klasyfikacjach diagnostycznych, pozwoli dokładniej określić ryzyko nawrotów oraz ogólne rokowanie u kobiet z rozpoznaniem PP.

 • Kobieta z depresją i zaburzeniami seksualnymi

  36-letnia kobieta zgłosiła się do lekarza z objawami obniżonego nastroju i pogorszenia codziennego funkcjonowania. Od czasu kiedy jej samopoczucie uległo pogorszeniu, całkowicie straciła zainteresowanie współżyciem, przy czym do tej pory oceniała je jako bardzo dobre. Pacjentka nie podaje w wywiadzie chorób somatycznych.

 • Choroba Alzheimera

  72-letni emertyt problemy z pamięcią wiąże z podeszłym wiekiem i „arteriosklerozą”. Nie wykazuje objawów psychotycznych. W badaniu neurologicznym nie stwierdzono nieprawidłowości w obrębie ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.

21 artykułów - strona 1 z 3