Zaburzenia elektrolitowe jako skutek psychofarmakoterapii

07.12.2021
Dr Krzysztof Wróblewski
XII Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Kontrowersje w psychiatrii 2020”

Wybrane treści dla pacjenta
  • Schizofrenia