Czy stosowanie marihuany medycznej zgodnie z prawem wpłynie na nadużywanie kannabinoidów psychoaktywnych?

23.07.2019
prof. Kevin Hill
Harvard University, USA
Wypowiedź została zarejestrowana w trakcie McMaster International Review Course in Medicine (MIRCIM) w Krakowie w 2018 r.