Jak można zapobiegać depresji poporodowej - w czasie ciąży i po porodzie?

26.03.2020
dr Magdalena Chrzan-Dętkoś
Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański