Jak rozmawiać i postępować z pacjentem, który jest w kryzysie samobójczym?

05.11.2013