Powikłania dermatologiczne po dołączeniu karbamazepiny do politerapii

24.07.2022
lek. Aleksandra Gorostowicz1, dr hab. n. med. Marcin Siwek2, dr hab. n. med. Jarosław Woroń3
1 Katedra Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
2 Zakład Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
3 Uniwersytecki Ośrodek Monitorowania Działań Niepożądanych Leków Zakładu Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie