Zaburzenia korzystania z telefonu komórkowego/smartfona. Część 1. Na czym polegają i kogo dotyczą?

04.05.2022
dr n. med. Bohdan Tadeusz Woronowicz
psychiatra, specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień
Centrum Konsultacyjne AKMED w Warszawie