Zaburzenia korzystania z telefonu komórkowego/smartfona. Część 2. Najczęstsze problemy wśród dorosłych i dzieci

31.01.2022
dr n. med. Bohdan Tadeusz Woronowicz
psychiatra, specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień
Centrum Konsultacyjne AKMED w Warszawie