Szanowni Państwo,

Medycyna Praktyczna wykorzystuje w swoich serwisach pliki cookies i inne pokrewne technologie. Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do Państwa potrzeb oraz do celów analitycznych i marketingowych. Korzystamy z cookies własnych oraz innych podmiotów – naszych partnerów biznesowych.

Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić samodzielnie, modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące zmiany ustawień oraz szczegóły dotyczące wykorzystania wspomnianych technologii zawarte są w naszej Polityce Prywatności.

Korzystając z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie plików cookies i podobnych technologii, opisanych w Polityce Prywatności.

Państwa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak może wpłynąć na komfort korzystania z naszych serwisów. Udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej na podstawie tej zgody.

Klikając przycisk Potwierdzam, wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie wyżej wymienionych technologii oraz potwierdzacie, że ustawienia przeglądarki są zgodne z Państwa preferencjami.

Rozpoznawanie, leczenie i prewencja astmy związanej z pracą zawodową. Stanowisko American College of Chest Physicians

06.10.2010
Diagnosis and management of work-related asthma: American College of Chest Physicians consensus statement
S.M. Tarlo, J. Balmes, R. Balkissoon, J. Beach, W. Beckett, D. Bernstein, P.D. Blanc, S.M. Brooks, C.T. Cowl, F. Daroowalla, P. Harber, C. Lemiere, G.M. Liss, K.A. Pacheco, C.A. Redlich, B. Rowe, J. Heitzer

Tłumaczyli: lek. Paweł Nastałek, dr med. Agnieszka Gawlewicz-Mroczka
Konsultował prof. dr hab. med. Cezary Pałczyński, Klinika Chorób Zawodowych i Toksykologii oraz Ośrodek Alergii Zawodowej i Zdrowia Środowiskowego Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi

Skróty: ACCP – American College of Chest Physicians, AHRQ – Agency for Healthcare Quality and Research, ENO – stężenie tlenku azotu w powietrzu wydychanym, FEV1 – natężona objętość wydechowa pierwszosekundowa, HSA – ludzka albumina osoczowa, MSDS – karta charakterystyki substancji niebezpiecznej, NRL – lateks naturalny, OA – astma zawodowa, OSHA – Occupational Safety and Health Administration, PEF – szczytowy przepływ wydechowy, RADS – zespół reaktywnej dysfunkcji dróg oddechowych, RAST – testy radioalergosorpcji, SIC – swoista wziewna próba prowokacyjna, SPT – punktowe testy skórne, VCD – dysfunkcja fałdów głosowych, WEA – astma zaostrzana przez czynniki zawodowe, WRA – astma związana z pracą zawodową

The American College of Chest Physicians played no role in the translation of these articles from English into the Polish language, and cannot be held responsible for any errors, omissions, or other possible defects in the translation of the article. This translated article was originally published in CHEST (Tarlo S.M. et al.: Diagnosis and management of work-related asthma: American College of Chest Physicians Consensus Statement. Chest, 2008;134 [3 suppl.]: 1S–41S). If you cite this article for any reason, please use the citation information for the original English edition version.
American College of Chest Physicians nie brało udziału w tłumaczeniu tego artykułu z języka angielskiego na polski i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, opuszczenia i inne możliwe wady tłumaczenia. Tłumaczony artykuł pierwotnie opublikowano w Chest (Tarlo S.M. et al.: Diagnosis and management of work-related asthma: American College of Chest Physicians Consensus Statement. Chest, 2008;134 [3 suppl.]: 1S–41S). W przypadku cytowania tego artykułu należy zacytować oryginalną wersję angielską. Ani Medycyna Praktyczna, ani Chest nie popiera żadnego produktu reklamowanego w czasopiśmie.

Wprowadzenie: Poprzednie stanowisko American College of Chest Physicians dotyczące problematyki astmy w miejscu pracy opublikowano w 1995 roku. Niniejszy Konsensus jest uaktualnieniem poprzedniego, powstałym na podstawie badań naukowych opublikowanych od czasu poprzedniej wersji, z uwzględnieniem istotnych odkryć w zakresie środków zapobiegawczych oraz astmy zaostrzanej przez czynniki zawodowe (work-exacerbated asthma – WEA).

Metodyka: Zespół ekspertów składający się ze specjalistów alergologów, pulmonologów i medycyny pracy został powołany w celu opracowania tego stanowiska dotyczącego rozpoznawania i postępowania w astmie związanej z pracą zawodową (work-related asthma – WRA), częściowo na podstawie przeglądu systematycznego stworzonego przez University Alberta/Capital Health Evidence-Based Practice i uzupełnionego o wyniki badań opublikowanych do 2007 roku.

Wyniki: Zgodnie ze stanowiskiem definicja WRA obejmuje astmę zawodową (occupational asthma – OA, tj. astmę wywoływaną przez czynnik uczulający lub czynnik drażniący występujący w miejscu pracy) oraz WEA (tj. rozpoznaną wcześniej lub występującą równolegle astmę, która ulega zaostrzeniu pod wpływem czynników zawodowych). Stanowisko koncentruje swoją uwagę na rozpoznawaniu i postępowaniu w WRA (uwzględniając testy diagnostyczne, a także problemy związane z pracą i odszkodowaniami), jak również na środkach zapobiegawczych. WRA należy rozważyć u wszystkich chorych z astmą rozpoznawaną de novo oraz z nasileniem astmy, bardzo szczegółowo przeprowadzając wywiad zawodowy. Testy diagnostyczne, takie jak powtarzane pomiary szczytowego przepływu wydechowego, oskrzelowe próby prowokacyjne z metacholiną, testy immunologiczne, swoiste oskrzelowe próby prowokacyjne (jeśli dostępne), mogą zwiększyć trafność rozpoznania. Ponieważ wczesne rozpoznanie i właściwa interwencja terapeutyczna poprawiają rokowanie, powinniśmy zastosować skuteczne środki zapobiegawcze u pozostałych pracowników z narażeniem zawodowym.

Wnioski: Duża częstość występowania WRA sprawia, że należy rozważyć jej rozpoznanie u wszystkich osób z astmą stwierdzaną de novo lub z nasileniem astmy, za czym powinna podążać odpowiednia diagnostyka i interwencja z uwzględnieniem pozostałych pracowników poddawanych narażeniu zawodowemu.

Zdjęcie tygodnia

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.