Światowa strategia rozpoznawania, leczenia i prewencji przewlekłej obturacyjnej choroby płuc – podsumowanie aktualizacji GOLD 2011

02.04.2012
Na podstawie: Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease: revised 2011
dr med. Piotr Gajewski, prof. dr hab. med. Ewa Niżankowska-Mogilnicka

Skróty: DPI – inhalator suchego proszku, FEV1 – natężona objętość wydechowa pierwszosekundowa, FVC – natężona pojemność życiowa, GKS – glikokortykosteroid(y), GOLD – Światowa Inicjatywa Zwalczania Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc, MDI – inhalator ciśnieniowy z dozownikiem, NIV – nieinwazyjne wspomaganie wentylacji, PaO2 – ciśnienie parcjalne tlenu we krwi tętniczej, POChP – przewlekła obturacyjna choroba płuc, SaO2 – wysycenie tlenem hemoglobiny krwi tętniczej, VA/Q – stosunek wentylacji do przepływu

Wprowadzenie

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) należy do głównych przyczyn przewlekłej chorobowości i umieralności na świecie. Zajmuje 4. miejsce wśród przyczyn zgonów, a jej znaczenie przypuszczalnie będzie rosnąć w miarę starzenia się populacji i ciągłego narażenia na czynniki ryzyka zachorowania.

Jednocześnie POChP jest chorobą, której można zapobiegać i którą można leczyć. W celu zwiększenia świadomości POChP w społeczeństwach i optymalizacji postępowania w tej chorobie w 1998 roku została powołana Światowa Inicjatywa Zwalczania Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease – GOLD). W 2001 roku GOLD wydała pierwszy raport zatytułowany "Światowa strategia rozpoznania, leczenia i prewencji POChP", stanowiący podsumowanie aktualnego stanu wiedzy. Raport ten był corocznie aktualizowany. W grudniu 2011 roku zamieszczono na stronie internetowej GOLD jego najnowszą wersję. Zasługuje ona na szczególną uwagę ze względu na nowe podejście do oceny ciężkości i wyboru leczenia POChP. Zarzucono wyróżnianie stadiów POChP na podstawie samej wartości FEV1 (natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej), natomiast wprowadzono spirometryczną klasyfikację ograniczenia przepływu powietrza przez drogi oddechowe, która jest obecnie jednym z czynników – obok nasilenia objawów podmiotowych i ryzyka występowania zaostrzeń – uwzględnianych w klasyfikacji chorych i przy wyborze terapii.

Zdjęcie tygodnia

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.