Postępy

 • Osteoporoza – postępy 2020/2021

  McCloskey i wsp. odnotowali, że już w pierwszych miesiącach pandemii w Europie liczba wejść na stronę kalkulatora FRAX zmniejszyła się o około 50%, co wskazuje na prawdopodobne zmniejszenie częstości oceny ryzyka złamań osteoporotycznych. W opinii autorów ta obserwacja dokumentuje wyraźnie negatywny i globalny wpływ pandemii COVID-19 na prewencję i leczenie osteoporozy.

 • Reumatoidalne zapalenie stawów o początku w wieku podeszłym – wyzwanie diagnostyczne i terapeutyczne

  Reumatoidalne zapalenie stawów o początku w wieku podeszłym definiuje się jako RZS, które rozpoczyna się po 65. roku życia. Różnice pomiędzy najczęściej spotykanym RZS o początku w wieku młodym (young onset rheumatoid arthritis) a RZS o początku w wieku podeszłym nie są jeszcze do końca wyjaśnione.

 • Reumatologia – postępy 2020/2021

  Przegląd publikacji obejmuje okres od 01.02.2020 r. do 19.03.2021 r.

 • Postępy 2019/2020 - szczepienia w zapalnych chorobach reumatycznych o podłożu autoimmunologicznym

  W 2019 roku eksperci EULAR zaktualizowali zalecenia dotyczące szczepień przeprowadzanych u dorosłych chorych, u których rozpoznano zapalne choroby reumatyczne o podłożu autoimmunologicznym – RZS, młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, chorobę Stilla u dorosłych, SLE, ZS, APS, twardzinę układową, mieszaną chorobę tkanki łącznej, zapalenie wielomięśniowe i skórno-mięśniowe, SpA, polimialgię reumatyczną lub zapalenie naczyń.

 • Reumatologia - postępy 2019/2020

  Przegląd publikacji obejmuje okres od 10.03.2019 r. do 6.03.2020 r.

 • Osteoporoza – postępy 2019/2020

  W listopadzie 2019 NFZ opublikował raport „Osteoporoza”, w którym po raz pierwszy oficjalnie przedstawiono bezpośrednie koszty leczenia złamań, jakie poniósł NFZ w latach 2013–2018. Zaprezentowano też dane dotyczące zakresu i kosztów refundacji leczenia farmakologicznego osteoporozy oraz szacunki epidemiologiczne, z których wynika, że w ostatnich latach choruje na nią około 2,1 mln kobiet i mężczyzn.

 • Osteoporoza – postępy 2018/2019

  Autor, prof. Piotr Głuszko, omawia najważniejsze krajowe i międzynarodowe wydarzenia wokół leczenia osteoporozy. Omawia także wyniki najnowszych badań.

 • Reumatologia – postępy 2018/2019

  Przegląd publikacji obejmuje okres od 21.03.2018 r. do 9.03.2019 r.

 • Osteoporoza – postępy 2017/2018

  Autor przedstawia wybrane publikacje z 2017 roku i początku 2018 roku dotyczące nowych leków i terapii sekwencyjnych, suplementacji witaminy D, przerywania leczenia denosumabem i leczenia osteoporozy w Polsce oraz nowe wytyczne amerykańskich towarzystw naukowych.

 • Reumatologia – postępy 2017/2018

  Autorka przedstawia wybrane publikacje z 2017 roku i początku 2018 roku dotyczące: reumatoidalnego zapalenia stawów, choroby Stilla u dorosłych, tocznia rumieniowatego układowego, zespołu Sjögrena, twardziny układowej, zapalenia naczyń, zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa, choroby zwyrodnieniowej stawów, dny moczanowej, bólu w okolicy lędźwiowo-krzyżowej, zespołów chorobowych związanych z nadmierną ruchomością stawów uwarunkowaną genetycznie, zmian w układzie sercowo-naczyniowym w chorobach reumatycznych oraz ciąży u chorych na choroby reumatyczne.

43 artykuły - strona 1 z 5
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.