Artykuły przeglądowe

 • Reumatologia

  Przedstawiamy kolejne zalecenia w ramach inicjatywy Choosing Wisely z różnych regionów świata. Tym razem zagadnienia dotyczące reumatologii dziecięcej.

 • Reumatoidalne zapalenie stawów a depresja

  Co nowego wiemy o mechanizmach patogenetycznych współistnienia tych chorób i ich wpływie na śmiertelność w RZS?

 • Diagnostyka boreliozy – częste pytania

  Czy można pominąć test ELISA skoro i tak decydujący jest test Western blot/immunoblot? Jakie znaczenie mają przeciwciała przeciw frakcjom lipidowym B. burgdorferiB. afzelii? Co z diagnostyką boreliozy u ciężarnych? Czy są badania, na podstawie których można ustalić, czy dziecko zaraziło się wewnątrzmacicznie?

 • Diagnostyka boreliozy – zastosowanie techniki PCR, hodowli i innych metod

  W przypadku podejrzenia zapalenia stawów metoda PCR staje się metodą z wyboru, ponieważ metod serologicznych nie zaleca się do badania płynu stawowego. W przypadku dodatniego wywiadu ekspozycji oraz pozytywnego wyniku ELISA i Western blot, uzyskanie dodatniego wyniku PCR w płynie stawowym lub chrząstce stawowej silnie potwierdza rozpoznanie.

 • Diagnostyka serologiczna boreliozy z Lyme

  Podstawę rozpoznania boreliozy stanowią: badanie kliniczne i potwierdzenie immunoserologiczne zakażenia B. burgdorferi. Jedynym stanem klinicznym niewymagającym badań serologicznych jest wczesne stadium boreliozy w postaci rumienia wędrującego, kiedy to przeciwciała mogą być jeszcze niewykrywalne.

 • Ból biodra u dorosłych – ocena i diagnostyka różnicowa

  Ból okolicy biodra jest jednym z częstszych powodów wizyt w poradni ortopedycznej, a także jedną z najczęściej zgłaszanych przez pacjentów w POZ dolegliwości ze strony układu kostno-stawowego.

 • Zapalenie rozcięgna podeszwowego

  Tendinopatia rozcięgna podeszwowego może być w większości przypadków skutecznie leczona w warunkach POZ, zwłaszcza jeśli objawy i przebieg kliniczny są typowe. Artykuł zawiera obszerne omówienie zagadnienia oraz komentarz eksperta.

 • Diagnostyka boreliozy z Lyme – obraz kliniczny

  Niewiele ukłuć przez kleszcza powoduje objawy chorobowe. Większość zakażeń jest bezobjawowa i eliminowana przez własne mechanizmy obronne, pozostawiające ślad w postaci obecności przeciwciał. Przeciwciała obecne u osób zdrowych w populacji eksponowanej występują nawet do 80% (myśliwi, leśnicy), w całej Polsce u 12% badanych zdrowych.

 • Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic u osób w podeszłym wieku

  Rozpoznanie choroby wymaga potwierdzenia zapalenia tętnic. Aktualnie nadal za złoty standard uważa się biopsję tętnicy skroniowej. Coraz więcej rozpoznań ustala się jednak na podstawie badań obrazowych tętnic, jest to aktualne zalecenie EULAR.

164 artykuły - strona 1 z 17
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.