Artykuły przeglądowe

 • Twardzina układowa – doniesienia z EULAR 2017

  W czasie tegorocznego EULAR-u przedstawiono zaktualizowane zalecenia EULAR, dotyczące leczenia twardziny układowej w zależności od powikłań narządowych. Łącznie obejmują one 16 zaleceń i dotyczą leczenia głównie kilku powikłań narządowych związanych z TU.

 • Nowe zalecenia EULAR/ERA-EDTA dotyczące postępowania w zapaleniach naczyń związanych z przeciwciałami ANCA (AAV)

  Doniesienia z EULAR 2017. Należy pamiętać o aktualnych zaleceniach terapeutycznych, zwłaszcza że w Polsce od 2016 roku istnieje możliwość terapii chorych rytuksymabem w ramach programu lekowego Leczenia aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA).

 • Zapalenia naczyń – doniesienia z EULAR 2017

  Zapalenia naczyń to heterogenna grupa chorób zaliczanych do układowych chorób tkanki łącznej, w których dochodzi do zajęcia skóry, narządu ruchu, narządów wewnętrznych i układu nerwowego. Z uwagi na coraz lepiej poznaną etiopatogenezę tych chorób i nowe możliwości terapeutyczne poświęcono temu zagadnieniu kilka sesji na tegorocznym zjeździe EULAR.

 • Co nowego wiemy o leczeniu ostrego bólu krzyża?

  Autorzy omawianego artykułu postanowili uaktualnić wiedzę dotyczącą postępowania w bólu krzyża. Analizie poddano badania z randomizacją (RCT) i przeglądy systematyczne piśmiennictwa (SR) opublikowane od czasu powstania w 2007 roku wytycznych postępowania w bólu krzyża, opracowanych przez ACP i APS.

 • Debata czy odstawiać leki biologiczne? Argumenty „przeciw"

  W trakcie kongresu ACR odbyła się interesujaca debata profesora Paula Emery’ego i profesora Arthura Kavanaugh dotycząca celowości zmniejszania dawek lub odstawiania leków biologicznych (głównie iTNF) u chorych na RZS po uzyskaniu remisji lub niskiej aktywności choroby.

 • Debata czy odstawiać leki biologiczne? Argumenty „za"

  W trakcie kongresu ACR odbyła się interesująca debata prof. Paula Emery’ego i prof. Arthura Kavanaugh dotycząca celowości zmniejszania dawek lub odstawiania leków biologicznych (głównie iTNF) u chorych na RZS po uzyskaniu remisji lub niskiej aktywności choroby.

 • Rozpoznanie różnicowe zapalenia wielostawowego

  Autorzy artykułu opisują postępowanie lekarskie w przypadku chorego z dolegliwościami bólowymi wielu stawów. Przedstawiają możliwe przyczyny zapalenia stawów, a także inne przyczyny dolegliwości bólowych. Wskazują na istotne elementy wywiadu i badania fizykalnego, a także omawiają znaczenie w diagnostyce badań dodatkowych.

 • Zapalenia naczyń ANCA-zależne

  Na kongresie ACR zaprezentowano nowe zalecenia dotyczące leczenia zapaleń naczyń ANCA-zależnych. Mogą one się okazać pomocne w doborze odpowiedniego leczenia dla poszczególnych chorych.

 • Czy należy stosować „stresowe dawki GKS” w okresie okołooperacyjnym u chorych leczonych przewlekle GKS?

  Kolejne doniesienia ze Zjazdu ACR 2016 - omówienie zaleceń ACR i AAHKS dotyczących postępowania okołooperacyjnego. Brak jednoznacznych danych do celowości stosowania stresowych (większych) dawek GKS w okresie okołooperacyjnym.

 • Jak planować odstawienie leczenia biologicznego LMPCh przed planowaną endoprotezoplastyką stawów biodrowych lub kolanowych?

  Przedstawiamy kolejne doniesienia ze Zjazdu ACR 2016 - kontynuujemy omówienie zaleceń ACR i AAHKS dotyczących postępowania okołooperacyjnego.

71 artykułów - strona 1 z 8

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz wątpliwości związane z leczeniem swoich pacjentów? Nie wiesz jak postąpić? Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta! Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!