Leczenie pacjenta z zakrzepicą żył siatkówki

11.05.2022
dr n. med. Izabella Karska-Basta
Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Katedry Okulistyki UJ CM w Krakowie

Wybrane treści dla pacjenta: