Czy u chorych na małopłytkowość immunologiczną występuje zwiększone ryzyko zakrzepicy?

29.08.2022
prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga
Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

Wybrane treści dla pacjenta: