Czy u chorych na małopłytkowość immunologiczną występuje zwiększone ryzyko zakrzepicy?

29.08.2022
prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga
Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

Wybrane treści dla pacjenta
  • Ostre niedokrwienie kończyny górnej
  • Małopłytkowość
  • Zakrzepica żylna
  • Dieta niskowęglowodanowa w wybranych jednostkach chorobowych
  • Dieta w zespole metabolicznym
  • Zespół policystycznych jajników (PCOS)
  • Małopłytkowość immunologiczna
  • Ostre niedokrwienie kończyn dolnych
  • Sposoby leczenia zakrzepicy żył głębokich
  • Małopłytkowość w czasie ciąży