Ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych związane z żylakami kończyn dolnych w ocenie chirurga naczyniowego

16.01.2023
prof. dr hab. n. med. Marcin Gabriel
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Metody inwazyjnego leczenia żylaków
  • Ostre niedokrwienie kończyny górnej
  • Łydka tenisisty
  • Przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych
  • Żylaki
  • Ostre niedokrwienie kończyn dolnych
  • Sposoby leczenia zakrzepicy żył głębokich
  • Zakrzepica żylna
  • Przewlekła niewydolność żylna