Korzystając ze stron oraz aplikacji mobilnych Medycyny Praktycznej, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz zgodnie z polityką Medycyny Praktycznej dotyczącą plików cookies.
Jestem lekarzem Jestem pacjentem

Wykłady

 • Marznące ręce - czy to zwiastun układowej choroby tkanki łacznej?

  Marznące ręce - czy to zwiastun układowej choroby tkanki łacznej?

  Wysłuchaj wykładu prof. Otylii Kowal-Bieleckiej wygłoszonego podczas konferencji INTERNA 2016.

 • Zajęcie układu krwiotwórczego oraz zaburzenia krzepnięcia w toczniu rumieniowatym układowym

  Zajęcie układu krwiotwórczego oraz zaburzenia krzepnięcia w toczniu rumieniowatym układowym

  Które objawy hematologiczne są ujęte w kryteriach ACR, a które w kryteriach SLICC tocznia rumieniowatego układowego? Jakie jest podłoże patogenetyczne poszczególnych objawów i ich leczenie? Wysłuchaj wykładu doc. Bożeny Sokołowskiej.

 • Polymyalgia rheumatica: current management

  Polymyalgia rheumatica: current management

  A lecture by Prof. Bhaskar Dasgupta, from Southend University Hospital, UK, delivered at McMaster International Review Course in Internal Medicine in Kraków in May 2016.

 • Leczenie tocznia rumieniowatego - aktualne rekomendacje

  Leczenie tocznia rumieniowatego - aktualne rekomendacje

  Leczenie tocznia rumieniowatego układowego zależy od fenotypu choroby – czy mamy do czynienia z postacią zagrażającą życiu lub czynności narządów, czy też z szeregiem objawów klinicznych tocznia, ale bez zajęcia narządów wewnętrznych lub tylko z przejściowym zajęciem narządów wewnętrznych. Bardzo ważne jest monitorowanie aktywności choroby i dostosowywanie leczenia, tak aby nie było ono zbyt intensywne . Wysłuchaj wykładu prof. Marii Majdan.

 • Zajęcie nerek w twardzinie układowej i zespole antyfosfolipidowym

  Zajęcie nerek w twardzinie układowej i zespole antyfosfolipidowym

  W badaniu Steena i wsp. w przebiegu twardziny układowej (SSc) twardzinowy przełom nerkowy (SRC) występował u około 19,5% pacjentów, u 48% pacjentów nie doszło do zajęcia nerek, a u 29% - stwierdzono inne uszkodzenia nerek. Zastosowanie ACEi znacznie poprawiło rokowanie. W 10% przypadków twardzinowy przełom nerkowy ma przebieg normotensyjny. Wysłuchaj wykładu prof. Zbigniewa Zdrojewskiego.

 • Ocena aktywności i trwałych uszkodzeń u chorych na toczeń rumieniowaty układowy

  Ocena aktywności i trwałych uszkodzeń u chorych na toczeń rumieniowaty układowy

  Jak odróżnić zaostrzenie TRU od trwałych uszkodzeń narządowych? Jakie skale aktywności choroby są przydatne w praktyce klinicznej? Wysłuchaj wykładu dr n. med. Katarzyny Pawlak-Buś.

 • Ból w narządzie ruchu – reumatyzm tkanek miękkich czy choroba zapalna stawów

  Ból w narządzie ruchu – reumatyzm tkanek miękkich czy choroba zapalna stawów

  Jak diagnozować ból w narządzie ruchu? Co różnicuje zapalne choroby stawów od choroby zwyrodnieniowej lub reumatyzmu tkanek miękkich? Kiedy należy przeprowadzić szybką diagnostykę i jakie badania zlecić?
  Wysłuchaj wykładu dr hab. Mariusza Korkosza.

 • Współczesne leczenie układowych zapaleń naczyń

  Współczesne leczenie układowych zapaleń naczyń

  Leczenie układowych zapaleń naczyń (UZN) ma na celu indukcję remisji, jej podtrzymanie oraz zapobieganie nawrotom choroby. Sprecyzowanie celu terapii w UZN jest bardzo trudne ze względu na ogromną heterogenność tej grupy schorzeń, pomocne są takie wskaźniki aktywności jak FFS-5, a szczególnie BVAS.

 • Układowe zapalenia naczyń - patogeneza, podziały, nomenklatura

  Układowe zapalenia naczyń - patogeneza, podziały, nomenklatura

  Nadal brakuje kryteriów klasyfikacyjnych zapaleń naczyń, dlatego w praktyce klinicznej stosuje się kryteria nomenklaturowe. Wysłuchaj wykładu prof. Jacka Musiała dotyczącego aktualnej wiedzy na temat patogenezy zapaleń naczyń i aktualnego nazewnictwa zapaleń naczyń z Chapel Hill z 2012 r.

 • Dzienniczek leczenia glikokortykosteroidami - po co i dla kogo?

  Dzienniczek leczenia glikokortykosteroidami - po co i dla kogo?

  Rekomendacje EULAR dotyczące leczenia ogólnoustrojowego GKS w chorobach reumatycznych jednoznacznie wskazują na konieczność prowadzenia dzienniczków kortykoterapii – zawierających takie dane, jak data rozpoczęcia terapii, dawkowanie początkowe, schematy zmniejszania leku i leczenie podtrzymujące. Ułatwia to oszacowanie sumarycznej dawki GKS, od której zależą działania niepożądane tych leków.

56 artykułów - strona 1 z 6

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz wątpliwości związane z leczeniem swoich pacjentów? Nie wiesz jak postąpić? Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta! Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!