Krótki quiz wiedzy o dnie moczanowej

1. W leczeniu napadu dny moczanowej kolchicynę stosuje się (zaznacz wszystkie prawidłowe):

2. Alternatywnymi lekami w napadzie dny moczanowej są (zaznacz wszystkie prawidłowe):

3. Allopurynol, według wytycznych ACR z 2020 r. (zaznacz wszystkie prawidłowe):

4. Wskazania do zastosowania leczenia zmniejszającego stężenie kwasu moczowego (LZSKM) stanowią (zaznacz wszystkie prawidłowe):

5. U chorych z kamicą moczową w leczeniu dny moczanowej stosuje się (zaznacz wszystkie prawidłowe):

6. W leczeniu dny moczanowej (zaznacz prawidłową odpowiedź):

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.