Quiz: Diagnostyka i leczenie PMR i GCA

1. Diagnostyka różnicowa polimialgii reumatycznej (PMR) obejmuje wszystkie poza:

2. Zaznacz wszystkie elementy wchodzące w skład kryteriów klasyfikacyjnych PMR wg EULAR/ACR z 2012r.:

3. Dodatkowe kryteria klasyfikacyjne PMR uwzględniające wynik USG to:

4. Według najnowszych badań dotyczących współistnienia PMR i GCA (zaznacz prawidłowe):

5. Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące biopsji tętnicy skroniowej w diagnostyce GCA:

6. Lekiem biologicznym zalecanym w leczeniu GCA, który istotnie zmniejsza kumulacyjną dawkę GKS jest:

7. Objawy ciężkiego przebiegu GCA to (zaznacz wszystkie prawidłowe):

8. U pacjenta z GCA mającego objawy niedokrwienia narządów wewnątrzczaszkowych zastosujesz:

9. U chorego z GCA bez objawów niedokrwiennych zaleca się (zaznacz prawidłowe):

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.