Krótki quiz wiedzy o łuszczycowym zapaleniu stawów

Opracowanie quizu: Redakcja MP


1. Domeny kliniczne zajęcia narządu ruchu w ŁZS to wszystkie z wyjątkiem:

2. Dwie najczęstsze postaci ŁZS wg Molla i Wrighta to (zaznacz wszystkie prawidłowe):

3. Do kryteriów CASPAR należą wszystkie poza (zaznacz wszystkie prawidłowe):

4. Do typowych dla ŁZS manifestacji pozastawowych nie należy:

5. Typ II łuszczycowych zmian paznokci w badaniu USG zgodnie z klasyfikacją prof. Wortsman to:

6. Zmianami bardziej typowymi dla ŁZS, pomocnymi w diagnostyce różnicowej z RZS są (zaznacz wszystkie prawidłowe):