Uczulenie i tolerancja na owoce morza u osób z alergią na ryby – badanie real-life

20.11.2023
Omówienie artykułu: Real-world Sensitization and Tolerance Pattern to Seafood in Fish-Allergic Individuals
Leung A.S. i wsp.
J .Allergy Clin. Immunol Pract. 2023 Oct 4:S2213-2198(23)01070-X.

Wybrane treści dla pacjenta
  • Alergia pokarmowa u dzieci
  • Obrzęk naczynioruchowy
  • Nadwrażliwość na pokarmy
  • Kontrowersje wokół spożycia mleka krowiego i jego przetworów
  • Alergia pokarmowa