Czy podanie metylprednizolonu chorym operowanym z powodu złamania szyjki kości udowej wiązało się z mniejszym nasileniem bólu?

Wpływ dożylnie podanego metylprednizolonu na dolegliwości bólowe po operacji złamania kości udowej – badanie z randomizacją

17.10.2014
Omówienie artykułu: Effect of intravenous methylprednisolone on pain after intertrochanteric femoral fracture surgery
P. Rahimzadeh i wsp.

Opracował dr n. med. Andrzej L. Komorowski

Skróty: NRSnumerical rating scale; VAS – wzrokowa skala analogowa

Metody: RCT, analiza ITT

Populacja: 82 dorosłych chorych (mężczyźni 53%, śr. wiek 68 lat) z rozpoznanym stabilnym jednostronnym przezkrętarzowym złamaniem szyjki kości udowej zakwalifikowanych do planowej operacji

Kryteria wykluczenia: m.in. złamania niestabilne, niewydolność nerek, cukrzyca, ciężka choroba serca, czynny wrzód żołądka, uzależnienie od tytoniu, alkoholu lub innych substancji, przyjmowanie steroidów lub leków immunosupresyjnych w ciągu ostatnich 6 miesięcy

Interwencja: podanie i.v. 125 mg metylprednizolonu na 30 minut przed operacją

Kontrola: placebo

Wyniki: W grupie badanej w porównaniu z grupą kontrolną stwierdzono:

 • niższy stopień nasilenia bólu pooperacyjnego ocenianego w skali VAS (skala analogowa, w której chory zaznacza stopień nasilenia bólu na poziomej linii, gdzie 0 oznacza stan bez bólu, a 10 ból nie do wytrzymania) po 48 h po operacji w spoczynku (2 vs 2,9, p <0,001), podczas zgięcia 45° w stawie biodrowym (2,4 vs 3,5, p <0,001) oraz podczas chodu (2,3 vs 2,9, p = 0,014)
 • brak istotnych statystycznie różnic pod względem prawdopodobieństwa wystąpienia pooperacyjnych nudności (41,5% vs 51,2%) i wymiotów (7,3% vs 12,2%), zapotrzebowania na opioidowe środki przeciwbólowe (31,7% vs 39%) oraz ilości zużytych opioidowych środków przeciwbólowych (23,8 mg vs 33,7 mg)
 • mniejsze nasilenie zmęczenia ocenianego w skali NRS (skala, w której chory przypisuje swojemu poziomowi zmęczenia wartość numeryczną, gdzie 0 oznacza brak zmęczenia, 1–3 niewielkie zmęczenie, 4–6 przeciętne zmęczenie, a 7–10 znaczne zmęczenie; 3,3 vs 4,7, p = 0,002).
 • Wnioski: Podanie pojedynczej dawki metylprednizolonu chorym operowanym planowo z powodu złamania szyjki kości udowej w porównaniu z placebo wiązało się z mniejszym nasileniem bólu oraz zmęczenia.

  Napisz do nas

  Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
  Pomóż redagować portal.
  Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

  Patronat

  Partnerem serwisu jest