Pregabalina w leczeniu bólu u dorosłych chorych na fibromialgię

Pregabalina w leczeniu bólu u dorosłych chorych na fibromialgięOcena: (1.00/5 z 1 ocen)
06.07.2017
Derry S., Cording M., Wiffen P.J. i wsp.

Okazuje się, że jeden na dziesięciu chorych na fibromialgię może odnieść istotne korzyści z leczenia pregabaliną. Przeglądem systematycznym piśmiennictwa Cochrane objęto populację ponad 3 tysięcy chorych na fibromialgię leczonych pregabaliną w dawce 150–600 mg na dobę. Uczestników badania oceniano po 2 i 3 miesiącach od rozpoczęcia leczenia.

Zmniejszenie nasilenia objawów co najmniej o 50% zaobserwowano u 14% chorych przyjmujących placebo i 23% leczonych pregabaliną w dawce 300–600 mg na dobę; umiarkowaną korzyść terapeutyczną (zmniejszenie nasilenia objawów o 30%) odnotowano odpowiednio u 28% i 39% chorych. Nie wykazano jednoznacznych korzyści z przyjmowania pregabaliny w dawce 150 mg na dobę.

Ciężkie zdarzenia niepożądane występowały z podobną częstością w obu grupach, ale zdarzenia niepożądane o łagodniejszym przebiegu były częstsze w grupie chorych przyjmujących pregabalinę (zawroty głowy częściej o 25%, senność częściej o 13%, przyrost masy ciała i obrzęki obwodowe częściej o 5%).

Pregabalina w leczeniu bólu u dorosłych chorych na fibromialgięOcena: (1.00/5 z 1 ocen)
Zobacz także

Dodaj swoją opinię

Dodawanie komentarzy tylko dla zalogowanych osób zawodowo związanych z ochroną zdrowia i uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi oraz studentów medycyny.

  •  Dotychczasowe opinie: 1

Sponsorem serwisu jest

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz wątpliwości dotyczące leczenia migreny, bólu krzyża i innych rodzajów bólu? Nie wiesz jak postąpić? Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!

Patronat