COVID-19 wśród dzieci w USA w zależności od obowiązku stosowania maseczek w szkołach

03.11.2021
dr n.med. Anna Kuna
Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych, Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, Gdański Uniwersytet Medyczny
Budzyn S.E., Panaggio M.J., Parks S.E. i wsp.: Pediatric COVID-19 Cases in Counties With and Without School Mask Requirements – United States, July 1–September 4, 2021. MMWR Morb. Mortal Whly Rep. 2021;1377-1378. DOI: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm7039e3external icon

Skróty: SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) – koronawirus zespołu ostrej niewydolności oddechowej 2, COVID-19 (coronavirus disease) – choroba spowodowana przez SARS-CoV-2, CDC (Centers for Disease Control and Prevention) –Centrum ds. Kontroli i Zapobiegania Chorób

Noszenie maseczek zakrywających usta i nos jest jedną z kluczowych strategii chroniących przed transmisją SARS-CoV-2. CDC rekomenduje, aby maseczki były nadal stosowane przez uczniów oraz pracowników szkół i przedszkoli.

W USA szkoły otwarto z początkiem roku szkolnego 2021/22 pomimo wzrostu liczby przypadków COVID-19 w populacji. W niektórych regionach wprowadzono wymóg stosowania maseczek w placówkach oświatowych i CDC dokonało analizy wpływu ich noszenia na zachorowalność dzieci na COVID-19. Wykorzystano dane epidemiologiczne za okres 1 lipca–4 września 2021 r. Do badania włączono 520 hrabstw, dla których dostępne były informacje dotyczące zasad stosowania masek w szkołach, a obowiązek stosowania masek dotyczył wszystkich uczniów lub nie było w ogóle takiego obowiązku. W analizie uwzględniono między innymi wiek, rasę, przynależność etniczną, odsetek wyszczepionych dzieci, poziom transmisji wirusa w populacji, gęstość zaludnienia czy status społeczny.

Hrabstwa bez wymogu stosowania maseczek w placówkach edukacyjnych odnotowały większy wzrost liczby nowych przypadków COVID-19 wśród dzieci w porównaniu z hrabstwami z nakazem noszenia masek w szkołach. Obliczono, że porównując tydzień „-1“ (1–7 dni przed rozpoczęciem szkoły) z tygodniem 1 (7–13 dni po) średni wzrost liczby zachorowań był mniejszy w szkołach z nakazem noszenia maseczek o 18,53 przypadku na 100 000 osób niepełnoletnich na dzień (p <0,001) i wynosił 16,32 przypadku na 100 000 na dzień. Średni przyrost dla szkół bez wymogów wynosił 34,85 przypadku na 100 000 na dzień. W kolejnych tygodniach również obserwowano istotne statystycznie różnice, również po włączeniu do analizy pozostałych uwzględnionych zmiennych.

strona 1 z 2