NFZ zmienia zasady wypłaty dodatków covidowych

02.06.2021
Małgorzata Solecka
Kurier MP

Od 1 czerwca obowiązują nowe zasady przyznawania dodatkowego wynagrodzenia w związku ze zwalczaniem COVID-19. Minister zdrowia pod koniec maja zobowiązał NFZ do wprowadzenia zmian – oficjalnie dlatego, że trzecia fala pandemii wygasa. Nieoficjalnie – system wypłacania dodatków od miesięcy budził kontrowersje.

Fot. Jacek Babiel / Agencja Gazeta

Nowość, choć zapowiadana od pewnego czasu, to jednorazowy dodatek m.in. dla salowych czy opiekunów. Narodowy Fundusz Zdrowia podkreśla, że świadczenie jednorazowe uzyskają osoby, które na dzień zgłoszenia do otrzymania jednorazowego dodatku są zatrudnione w placówce medycznej lub w firmie świadczącej usługi na rzecz tej placówki, na podstawie umowy o pracę, lub umowy cywilnoprawnej zawartej z tą placówką lub z jej podwykonawcami, w których – w ramach zatrudnienia – wykonywały czynności zawodowe w narażeniu na kontakt z SARS-CoV-2.

I tak prawo do jednorazowego świadczenia będą mieć osoby (pracownicy niemedyczni!), które przez co najmniej 21 dni w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 maja 2021 r. wykonywały:
– w szpitalach II i III poziomu zabezpieczenia „covidowego” czynności zawodowe w warunkach bezpośredniego kontaktu z pacjentami z podejrzeniem i zakażeniem SARS-CoV-2;
– czynności zawodowe w warunkach bezpośredniego kontaktu z pacjentami z podejrzeniem i zakażeniem SARS-CoV-2 w jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego lub izbach przyjęć;
– czynności zawodowe w laboratoriach należących do szpitali I, II i III poziomu zabezpieczenia „covidowego” w podmiotach leczniczych, z którymi NFZ zawarł umowę o wykonywanie testów diagnostycznych RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2, w których – w okresie wykonywania tych czynności – realizowano testy diagnostyczne RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2;
oraz osoby wykonujące zawody medyczne oraz osoby niewykonujące zawodów medycznych, które przez co najmniej 21 dni, w okresie od 4 września 2020 r. do 31 maja 2021 r., uczestniczyły w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń w zakresie transportu sanitarnego, w związku przeciwdziałaniem COVID-19 w udzielaniu tych świadczeń i miały bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i zakażeniem SARS-CoV-2.

Są też zmiany w samym dodatku covidowym dla pracowników medycznych. Dodatkowe wynagrodzenie, wypłacane co miesiąc, otrzymają osoby zatrudnione w szpitalach II poziomu zabezpieczenia covidowego, które wykonują zawód medyczny, uczestniczą w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w oddziałach przeznaczonych wyłącznie dla tzw. pacjentów covidowych, czyli pacjentów z podejrzeniem i z zakażeniem SARS-CoV-2, oraz mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i zakażeniem SARS-CoV-2. Dodatkowe wynagrodzenie wynosi 100 proc. wynagrodzenia wynikającego z umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Maksymalna kwota dodatku nie może przekroczyć 15 tysięcy zł.

strona 1 z 2

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w Polsce

COVID-19 - zapytaj eksperta

Masz pytanie dotyczące zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19)?
Zadaj pytanie ekspertowi!

Partnerem serwisu jest