MZ: za dodatki covidowe jest odpowiedzialny prezes NFZ

14.06.2022
Małgorzata Solecka
Kurier MP

Minister Zdrowia będzie odnosił się do ewentualnych formalnie skierowanych do resortu wystąpień Najwyższej Izby Kontroli. Wszystkie zastrzeżenia i uwagi NIK będą przedmiotem wnikliwych analiz w resorcie – poinformował w odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister Piotr Bromber, podkreślając jednocześnie, że pełnia odpowiedzialności za zasady wypłacania dodatków spoczywała i spoczywa na prezesie NFZ.


Wiceminister zdrowia Piotr Bromber. Fot. MZ

W połowie maja, po opublikowaniu przez NIK raportu z wycinkowej kontroli dotyczącej wypłaty dodatków covidowych, w którym inspektorzy stwierdzili szereg poważnych nieprawidłowości, poseł Paweł Szramka (Polskie Sprawy) skierował do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego interpelację, w której powołując się na ustalenia NIK pytał m.in., ile pieniędzy przeznaczono w sumie na wypłatę dodatków covidowych oraz czy ministerstwo odniesie się do zarzutów dotyczących nieprawidłowości przy wypłatach dodatków covidowych?

Poseł przypominał również, że on sam kilka razy na przestrzeni dwóch lat pandemii występował do resortu w sprawie dodatków covidowych, informując resort o przypadkach ich niewypłacania pracownikom bezpośrednio zaangażowanym w walkę z pandemią. Odwołując się do ustaleń NIK, czyli m.in. wypłacania dodatków w pełnej wysokości osobom mającym jedynie okazjonalny i sporadyczny kontakt z zakażonymi czy też wypłat po kilka dodatków jednej osobie, poseł stwierdza: – Z jednej strony mamy więc do czynienia z sytuacją, w której dane osoby otrzymywały niniejszy dodatek pracując w danej placówce zaledwie 30 minut w skali miesiąca, z drugiej zaś, inne osoby, które były w znaczący sposób narażone na zakażenie koronawirusem oraz bezpośrednio walczyły z epidemią – nie otrzymały go wcale.

W opublikowanej właśnie na stronach Sejmu odpowiedzi wiceminister zdrowia Piotr Bromber podkreśla, że zgodnie z Poleceniem Ministra Zdrowia z 4 września 2020, które kierowane było do prezesa NFZ, to „na Prezesie NFZ ciążyły określone obowiązki wykonania czynności pozwalających na stworzenie podstaw prawnych, w relacji NFZ – podmioty lecznicze, na podstawie których podmioty lecznicze przekazywały dane do oddziałów wojewódzkich NFZ pozwalające obliczyć wysokość kwoty środków finansowych na pokrycie kosztu świadczeń dodatkowych wypłacanych na podstawie Polecenia”.

– W związku z przyjęciem ww. metody działania Polecenie Ministra Zdrowia skierowane zostało do Prezesa NFZ, a nie do poszczególnych podmiotów leczniczych, i to NFZ zawierał z podmiotami leczniczymi spełniającymi warunki określone w Poleceniu umowy i na podstawie tych umów przekazywał i rozliczał środki na pokrycie kosztu wypłaty świadczeń dodatkowych – napisał wiceszef resortu zdrowia. – Należy więc przyjąć, że faktyczne uszczegółowienie procedury pozyskiwania środków na świadczenia dodatkowe, jak również zwrotu środków wypłaconych niezgodnie z postanowieniami Polecenia, odbywało się na poziomie umów zawieranych przez poszczególne OW NFZ z konkretnymi podmiotami leczniczymi – napisał Piotr Bromber. Minister zdrowia, jak przypomniał, określił również we wrześniu, w tym samym dokumencie, podstawowe zasady przeprowadzania przez OW NFZ kontroli prawidłowości wykonania Polecenia przez podmioty lecznicze. – Jednocześnie informuję, że Minister Zdrowia będzie odnosił się do ewentualnych formalnie skierowanych do resortu wystąpień Najwyższej Izby Kontroli. Wszystkie zastrzeżenia i uwagi Najwyższej Izby Kontroli będą przedmiotem wnikliwych analiz w resorcie, a odniesienia będą przekazywane zgodnie z obowiązującymi procedurami – stwierdził.

strona 1 z 2
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Aktualna sytuacja epidemiologiczna w Polsce Covid - aktualne dane

COVID-19 - zapytaj eksperta

Masz pytanie dotyczące zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19)?
Zadaj pytanie ekspertowi!