Poznań – sprawa 19 lekarzy skierowana do uzupełnienia przez NROZ

19.03.2023
Szymon Kiepel, Anna Jowsa

Okręgowy Sąd Lekarski Wielkopolskiej Izby Lekarskiej postanowił w piątek skierować do uzupełnienia przez Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej sprawę dotyczącą ewentualnego ukarania 19 lekarzy za propagowanie postaw antyzdrowotnych w czasie pandemii.

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej skierował wniosek o ukaranie 114 lekarzy, którzy między październikiem a grudniem 2020 r. „mogli publicznie rozpowszechniać informacje niezgodne z aktualną wiedzą medyczną i propagować postawy antyzdrowotne”. Sprawa dotyczy podpisania przez medyków „Listu otwartego polskich lekarzy, naukowców i pracowników służby zdrowia do polskich władz oraz mediów z dnia 5 października 2020 r.” oraz dwóch apeli „naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2”. W liście otwartym z 2020 r. m.in. podważono sens prowadzenia szczepień, czy obowiązku stosowania masek ochronnych.

Zgodnie z postanowieniem Naczelnego Sądu Lekarskiego – sprawą 114 lekarzy zajmą się trzy okręgowe sądy lekarskie: w Gdańsku, Wrocławiu i w Poznaniu.

W piątkowe przedpołudnie w Poznaniu rozpoczęło się posiedzenie sądu lekarskiego dotyczące 19 medyków. Jeden z obrońców, adwokat Arkadiusz Tetela, złożył wniosek o umorzenie postępowania ze względu na brak znamion czynu zabronionego. Wskazał, że zarzucane lekarzom delikty dyscyplinarne „nie stanowią przewinienia zawodowego”. Wnioski o umorzenie złożyli w trakcie rozprawy także inni obrońcy lekarzy. W jednym przypadku obrońca wskazała, że takiego wniosku nie składa, ponieważ uważa, że na tym etapie wyrok uniewinniający będzie leszy dla jej mandanta.

W trakcie posiedzenia złożono także wnioski m.in. o cofnięcie wniosku o ukaranie lekarzy, oraz ew. o przekazanie sprawy ponownie do rzecznika celem uzupełnienia materiału.

Przewodniczący składu sędziowskiego Wojciech Łącki ogłosił przed godz. 16, że sąd postanowił uwzględnić wniosek obrońców o skierowanie sprawy do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej „celem uzupełnienia wniosku o ukaranie poprzez dokładne opisanie zarzucanego przewinienia zawodowego”.

„Rzecznik powinien przede wszystkim uszczegółowić, we wniosku o ukaranie, które treści zawarte w apelach oraz liście uważa za propagowanie postaw antyzdrowotnych (...) stwierdzenie 'postawy antyzdrowotne' jest to stwierdzenie zbyt ogólne” – wyjaśnił przewodniczący.

strona 1 z 2
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Aktualna sytuacja epidemiologiczna w Polsce Covid - aktualne dane

COVID-19 - zapytaj eksperta

Masz pytanie dotyczące zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19)?
Zadaj pytanie ekspertowi!