Monitorowanie pacjenta z COVID-19 - na skróty

14.04.2021

Artykuł jest częścią: Niezbędnika lekarza oddelegowanego na oddział COVID.

W tabeli zestawiono proponowane badania do wykonania u chorego hospitalizowanego z powodu SARS-CoV-2 w celu zapewnienia optymalnej opieki medycznej i szybkiego podjęcia decyzji o zastosowaniu leczenia.

Proponowane badania laboratoryjne
Kiedy wykonać? Rodzaj badań
przy przyjęciu - SARS-CoV-2 Ag/PCR u pacjentów z niepotwierdzonym wcześniej zakażeniem
- morfologia z rozmazem
- CRP
- LDH
- układ krzepnięcia, w tym dimer D i fibrynogen
- ferrytyna
- troponiny
- CPK
- elektrolity
- kreatynina, eGFR
- bilirubina, GOT, GPT, fosfataza alkaliczna, GGTP
- glikemia
- albuminy
- BUN
- wapń
- gazometria
- EKG
- badania obrazowe układu oddechowego (RTG/TK/USG)
- test ciążowy (kobiety w okresie prokreacji)
badania wykonywane codziennie do czasu ustabilizowania stanu klinicznego pacjenta - morfologia z rozmazem
- CPK
- CRP w pierwszym tygodniu hospitalizacji
- glikemia
- kreatynina
- bilirubina, GOT, GPT, fosfataza alkaliczna, GGTP
- elektrolity
- gazometria
- układ krzepnięcia, w tym dimer D i fibrynogen
badania obrazowe układu oddechowego w zależności od postępu choroby, podejrzenia wtórnych zakażeń, zatorowości płucnej itp.
badania opcjonalne - Il-6 przed rozpoczęciem leczenia tocilizumabem
- prokalcytonina
- serologiczne w kierunku zakażenia HIV, HBV, HCV
- badania bakteriologiczne w przypadku podejrzenia zakażenia bakteryjnego – posiewy krwi/moczu/plwociny

Laboratoryjne wskaźniki ciężkiego przebiegu i złego rokowania: dimery D >1000 ng/ml (przy normie <155 ng/ml), CRP >100 mg/l (przy normie 6 mg/l), LDH >245 U/l (przy normie 110-210 U/l), troponiny > 2x górna granica normy, CPK > 2x górna granica normy, ferrytyna >500 µmcg/l, limfopenia <800 limfocytów/µmcl (wskaźnik liczby neutrofili do limfocytów >3,5).

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w Polsce

COVID-19 - zapytaj eksperta

Masz pytanie dotyczące zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19)?
Zadaj pytanie ekspertowi!

Partnerem serwisu jest